GreenSeat

 • Hoe compenseert u CO2-uitstoot?

  U compenseert door duurzame energieprojecten in ontwikkelingslanden te steunen. Bij het gebruik van vervoersmiddelen als het vliegtuig, auto, bus of trein komt CO2 vrij. Deze CO2 kunt u niet gemakkelijk meer uit de atmosfeer halen. Door duurzame energieprojecten te steunen zorgt u ervoor dat ergens anders minder CO2 wordt uitgestoten. Door 1 ton CO2-uitstoot van uw reis te compenseren, kan er door GreenSeat genoeg in een project geïnvesteerd worden om daar weer 1 ton CO2-uitstoot te verminderen. Zo stijgt de hoeveelheid CO2 in de atmosfeer niet verder en ga je klimaatverandering tegen. Dit noemen we CO2-compensatie.

 • Hoe kun u groener reizen?

  Groener reizen is natuurlijk meer dan alleen de uitstoot compenseren. Als u als reiziger echt groen wilt reizen is ook de keuze van een groener vervoersmiddel belangrijk. Welk vervoersmiddel de klant ook kiest, ze stoten vrijwel altijd CO2 uit. Het blijft dus belangrijk om vervolgens het restant van de CO2-uitstoot te compenseren.

 • Hoe weet u zeker dat uw geld op de goede plek komt?

  Alle projecten van GreenSeat worden extern gecontroleerd en voldoen aan de strengste eisen. Als organisatie worden wij ook scherp onder de loep genomen door onze accountant. Het controleren van de projecten doen we niet zelf maar gebeurt door onafhankelijke, internationaal erkende bureaus die door de VN worden aangewezen en gecontroleerd. Deze bureaus controleren of een project volgens de regels is opgezet en daaraan voldoet. Deze regels tezamen vormen een 'standaard'. Wij werken alleen met de standaarden die internationaal de strengste eisen hebben, namelijk:VCS en Gold Standard.

 • Hoe wordt de CO2-uitstoot van de reis berekend?

  GreenSeat berekent hoeveel CO2-uistoot een reis veroorzaakt door het gemiddelde brandstof verbruik van een reis te berekenen. Per liter brandstof komt er een hoeveelheid CO2 de lucht in. Hoe verder u reist en hoe vervuilender het vervoersmiddel, hoe hoger de CO2-uitstoot en derhalve de kosten van de compensatie.

 • Hoeveel is 1 ton CO2?

  Het is bekend dat CO2 schadelijk is voor het klimaat, maar wat is 1 ton CO2 eigenlijk?

  Een paar voorbeelden, om 1 ton CO2 uit te stoten moet je:
  • 319 liter diesel verbranden
  • 25.000 km met de trein reizen
  • 500 dagen adem halen
  • 300 kilo standaard kantoorpapier verbruiken

 • Is compenseren iets wat veel mensen doen?

  In het jaar 2011 zijn er meer dan 100.000 reizigers geweest die CO2-uitstoot hebben gecompenseerd. Dat is wel 141.910 ton CO2. Is dat veel? Zeker, want als u met een auto 58.000 keer rond de aarde rijdt dan stoot je evenveel CO2 uit. Bekende GreenSeat reizigers zijn bijvoorbeeld reispresentatrice Floortje Dessing en DJ Ferry Corsten. Omdat steeds meer mensen compenseren kunnen we steeds meer projecten mogelijk maken!

 • Waarom is het goed om GreenSeat CO2-compensatie te boeken?

  Reizen en de wereld ontdekken is natuurlijk heerlijk, maar helaas draagt de uitstoot van broeikasgassen door reizen bij aan klimaatverandering. Door de CO2-uitstoot van een reis te compenseren zorgt u dat de hoeveelheid CO2-uitstoot in de atmosfeer niet verder stijgt. Ook geeft u door de uitstoot te compenseren huishoudens in ontwikkelingslanden toegang tot duurzame energie d.m.v. duurzame energieprojecten. Hiermee worden de leefomstandigheden van de lokale bevolking sterk verbeterd.

 • Wat ontvangt u van GreenSeat?

  Als u ervoor kiest uw reis te compenseren, ontvangt u na de boeking een certificaat op het opgegeven e-mailadres (dit is niet bij elke organisatie het geval). Dit is het bewijs van de compensatie. In de mail en op het certificaat staat informatie over het project, hoeveel CO2-uitstoot u heeft gecompenseerd en hoeveel huishoudens u gesteund heeft.

 • Welke projecten steunt u via GreenSeat?

  GreenSeat steunt drie duurzame energieprojecten:

  1. Biogas in Cambodja: 
  Dit project geeft gezinnen in Cambodja toegang tot biogas. Door de plaatsing van speciale biovergisters wordt er gas opgewekt uit de uitwerpselen van hun eigen vee. Deze energie wordt vervolgens gebruikt voor verlichting en om op te koken. De energie is schoner en betrouwbaarder en verbeterd hun leefomstandigheden.

  2.Windmolens in India:
  Elektriciteit in de Indiase regio Karnataka is slechts sporadisch beschikbaar en veelal opgewekt met centrales die, de toch al vervuilde, lucht zeker niet schoner maken. Door de komst van deze windmolens worden lokale huishoudens voorzien van een stabiele toevoer van schone energie. Met een goede en betrouwbare toegang tot schone energie verbeterd hun leefsituatie

  3. Houtskoolovens in Oeganda:
  In Oeganda kookt ongeveer 94% van de huishoudens op het platteland op open vuur. Dit leidt tot veel ontbossing en gezondheidsklachten. Door ontbossing houdt de bodem minder goed water vast en erodeert, met alle negatieve gevolgen voor de landbouw en het klimaat. En het koken op open houtvuur is doodsoorzaak nummer 4 in de wereld. In samenwerking met de lokale bevolking zijn daarom efficiënte houtskoolovens ontwikkeld. De houtskoolovens worden geproduceerd in Oeganda en verkocht door het hele land. De ovens gaan klimaatverandering tegen en verbeteren tegelijkertijd de situatie voor de lokale bevolking.